Hoendermis Juristen

Welkom op de website van Hoendermis Juristen 

Hoendermis Juristen staat u met raad en daad bij in ontslagzaken en andere arbeidsrechtelijke vraagstukken, zowel voor werkgevers als werknemers. Voorheen kenden ambtenaren een bijzondere rechtspositie. Vanaf 1 januari 2020 vallen de meeste ambtenaren onder het arbeidsrecht. Uitzondering zijn onder andere de politie en militairen. Het ontslagrecht van deze groep is wezenlijk anders dan van de werknemers in het bedrijfsleven of ambtenaren die op basis van een arbeidsovereenkomst werkzaam zijn. Hoendermis Juristen heeft zich in beide rechtsgebieden gespecialiseerd. Onze dienstverlening richt zich op advisering, onderhandeling en procederen. Enkele veel voorkomende zaken zijn:

- reorganisatie, herplaatsing en reorganisatieontslag;

- ontslag wegens disfunctioneren, dossieropbouw e.d.;

- straf (disciplinair) ontslag, ontslag op staande voet;

- arbeidsconflicten die leiden tot langdurige uitval;

- ontslag wegens bedrijfseconomische redenen;

- begeleiding van mediationtrajecten;

- vragen rond arbeidsovereenkomsten / aanstellingen.

Kortom, op arbeidsrechtelijk gebied moet u bij Hoendermis Juristen zijn. Neem gerust vrijblijvend contact op met ons en informeer naar de mogelijkheden. Hoendermis Juristen is gevestigd in de regio Den Haag maar werkt door het hele land. Vaak is het mogelijk dat de rechtsbijstandverzekeraar de kosten betaalt.

Klik op ambtenarenrecht of arbeidsrecht voor meer informatie over deze gebieden.

Naast het arbeidsrecht in brede zin houdt Hoendermis Juristen zich ook bezig met het bestuurs(proces)recht.