Wie zijn Hoendermis Juristen?

Hoendermis Juristen heeft zich gespecialiseerd in het ambtenarenrecht, arbeidsrecht en bestuurs(proces)recht. Hoendermis juristen is een juridisch adviesbureau dat gevestigd is in Leidschendam-Voorburg en werkzaam is in het gehele land. Onze cliënten bestaan onder andere uit werkgevers en werknemers die werkzaam zijn in de publieke sector (de overheid) of het bedrijfsleven. Daarnaast geven wij ook juridisch advies en voeren wij procedures op het gebied van het algemeen bestuursrecht.  Op verzoek is het mogelijk dat wij maatwerkcursussen geven op het gebied van het ambtenarenrecht en bestuursprocesrecht. Hoendermis Juristen is opgericht door mr. Martien R. Hoendermis en heeft inmiddels een ruime ervaring met arbeidsgerelateerde en bestuursrechtelijke zaken. Martien Hoendermis is mede-oprichter van het ambtenarenrecht en bestuursrecht advieskantoor Hoendermis & Van Loenhout te Den Haag.  

Hoendermis Juristen is een juridisch adviesbureau dat zich sterk maakt voor de ambtenaar en werknemer die getroffen worden door negatieve besluitvorming van de werkgever. Daarnaast staat Hoendermis Juristen ook werkgevers bij die een probleem hebben met hun werknemer. Hoendermis juristen begeleidt werknemer of werkgever naar een bevredigende oplossing. Dat kan door middel van overleg, maar er zijn ook zaken die door middel van een gerechtelijke procedure moeten worden beslecht.

Veel mensen krijgen in hun werkzame leven te maken met arbeidsrechtelijke (rechtspositionele) vragen en helaas leidt dat soms tot een arbeidsconflict. Hoendermis Juristen staat u bij in deze vervelende situatie en geeft u juridisch advies. Bij een (dreigend) ontslag is het veelal nodig de werkgever via een procedure te dwingen af te zien van het dreigende ontslag. Voor ambtenaren werkt dat net weer even anders dan voor werknemers in het bedrijfsleven. In beide gevallen is de filosofie van Hoendermis Juristen dat eerst moet worden gepoogd door middel van een gesprek tot een minnelijke oplossing te komen. Niet voor niets is de foto van deze website een brug, een brug slaan naar de ander of geschillen overbruggen. Procederen is namelijk lang niet altijd de juiste weg om een conflict op te lossen. Zo nodig schakelt Hoendermis Juristen een mediator in die kan bemiddelen in een arbeidsconflict tussen een werknemer en werkgever. Natuurlijk gaat Hoendermis Juristen het procederen niet uit de weg en in sommige principiële kwesties is een rechterlijk oordeel juist gewenst.

Via dit contactformulier kunt u uw vraag voorleggen aan Hoendermis juristen. Wij zullen dan binnen twee werkdagen contact met u zoeken. Dit contact is geheel gratis en vrijblijvend.