Projecten

Hoendermis Juristen heeft verschillende interim opdrachten vervuld:

Secretaris a.i. bezwaarschriftencommissie gemeente Bergen (N-H) (2011)

Fungeren als secretaris van de bezwaarschriftencommissie op het gebied van sociale zekerheidsrecht (Wmo, WWB, huisvesting).

Interim jurist bezwaar en beroep, secretaris gemeente Wervershoof (2008-2010)

Behandeling van bezwaarschriften op het gebied van het ambtenarenrecht, ruimtelijke ordening en de sociale zekerheid (Wmo, WWB, leerlingenvervoer). Het vertegenwoordigen en verweer voeren namens het college bij de Rechtbank, Raad van State en Centrale Raad van Beroep.

Interim jurist bezwaar, beroep en klachten Samenwerkingorgaan Holland Rijnland te Leiden (2007-2010)

Het behandelen van zaken op het terrein van de huisvestingsverordening, te weten urgentieverklaringen en woonruimtezaken. Behandeling van bezwaarschriften en klachten naar aanleiding van de huisvestingsverordening. Het vertegenwoordigen van het bestuursorgaan bij de bezwaarschriftenadviescommissie, de Rechtbank en Raad van State.

Secretaris adviescommissie bezwaarschriften Wmo gemeente Zeist (2007-2009)

Het voeren van het secretariaat voor de bezwaarschriften op het gebied van de Wmo. Het plannen van de zittingen, het schrijven van de adviezen en het maken van de verslagen van de hoorzitting. Nadien het concipiëren van de beslissing op bezwaar.