Samenwerken

Hoendermis Juristen werkt samen met de volgende bureau's.

Ervaren Ambtenaren Training & Coaching

De eisen die aan het functioneren van ambtenaren worden gesteld, gaan verder dan vakkennis. Dit functioneren wordt steeds meer bepaald door praktische en persoonlijke vaardigheden. Josien Sneek biedt trainingen en coaching aan voor ervaren ambtenaren. De meerwaarde van Ervaren Ambtenaren Training & Coaching schuilt in een bijzondere combinatie van persoonlijke werkervaring, kennis van de doelgroep en professionaliteit - een gedegen basis om mensen vakkundig met training en coaching te ondersteunen. Voor meer informatie, zie de website of mail naar contact@ervarenambtenaren.nl.